You're on track to get doubled donations (and unlock a reward for the colleague who referred you). Keep up the great work!
Take credit for your charitable giving! Check out your tax receipts
To use your $50 gift card credits, find a project to fund and we'll automatically apply your credits at checkout. Find a classroom project
Skip to main content

We're a charity that makes it easy for anyone to help a classroom in need. Your gift is tax-deductible.

Your school email address was successfully verified.

Hawaii State Department of Education

  • $10,978,688raised
  • 15,755projects fully funded
  • 34,743donors
  • 256schools served
  • 68%of funding from out-of-state
Message from Interim Superintendent Keith T. Hayashi:

Our educators know how best to support students to reach their greatest potential. Thanks to the generosity of donors through this partnership with DonorsChoose, our teachers are provided with greater access to the tools and resources that they need to elevate learning experiences for our students.

About Hawaii State Department of Education

Hawai‘i's public school system was founded on Oct. 15, 1840, by King Kamehameha III. It is the oldest public school system west of the Mississippi and one of the largest in the country – 294 unique schools on seven islands, with more than 22,000 full-time and 20,000 part-time/casual employees serving about 180,000 students, their families and the community.

Hawai‘i’s public schools are a diverse portfolio of high-quality school models aligned with local school community context, values, history and economic growth opportunities through leadership empowerment, student voice and teacher collaboration.

The mission of the Hawai‘i State Department of Education (HIDOE) is to serve our community by ensuring equity, empowerment and excellence in education for all students.

Ka ‘Oihana Ho‘ona‘auao o Hawai‘i

Ua ho‘okumu ‘ia ka ‘oihana ho‘ona‘auao o Hawai‘i i ka lā 15 o ‘Okakopa 1840 e ka Mō‘ī Kamehameha III. ‘O ia ka ‘oihana ho‘ona‘auao mua loa o ka ‘ao‘ao komohana o ka Muliwai o Mississippi, a ‘o ia kekahi o nā ‘oihana ho‘ona‘auao nui loa o ke aupuni ‘Amelika – he 294 mau kula kū ho‘okahi ma luna o ‘ehiku mau mokupuni, ua ‘oi aku i ka 22,000 mau limahana manawa piha a me 20,000 mau limahana manawa hapa a kūikawā e lawelawe nei he 180,000 mau haumāna, ko lākou mau ‘ohana a me nā kaona.

Ua like ‘ole nō ho‘i kēlā me kēia kula aupuni, ua maika‘i loa ke ‘ano ho‘ona‘auao ‘ana ma nā kula me nā kaona, a pēia pū ka pono o nā kumu mana‘o‘i‘o i mālama ‘ia, ka mo‘olelo, a me ka mea e pi‘i ai ka ho‘okele waiwai ‘ana ma lalo o alaka‘i pono ‘ana o nā luna, a ho‘olohe ‘ia nā leo o nā haumāna me nā kumu kula nō kekahi.

‘O ka pahu hopu o ka ‘Oihana Ho‘ona‘auao o Hawai‘i (HIDOE), ‘o ia ho‘i, e lawelawe i ka lehulehu a e ho‘okō i ke kaulike, ka mea e mahalo ‘ia ai ka mana o nā kānaka, a me ka pono o ka ho‘ona‘auao ‘ia ‘ana o nā haumāna a pau loa.